0

A Tope Print

35.00 - 75.00

A self-portrait from the perspective looking from the sky at the earth (Earth Portrait). The schizophrenic reality in which we live, the excess, the lack of time to think and the denaturalization, is captured.

GICLÉE — Fine Art Print is a high quality reproduction of artwork on natural 100% cellulose acid-free paper printed with pigmented inks that are light stable and have a longevity of over 75 years.

*Frame is not included.

Un autoretrat des de la perspectiva mirant del cel cap a la terra. Queda plasmada la realitat esquizofrènica en què vivim, l'excés, no tenir temps per pensar i la desnaturalització.

GICLÉE — Fine Art Print és una reproducció d'alta qualitat d'obra artística sobre paper natural 100% cel·lulosa lliure d'àcid imprès amb tintes pigmentades que són estables a la llum i amb una longevitat de més de 75 anys.

*L'emmarcat no està inclòs.